Terug

Vragen & antwoorden over de nieuwe partij

20 augustus 2023


Kan ik partijlid worden?

Jazeker! Het partijlidmaatschap biedt mogelijkheden om medezeggenschap te krijgen over de standpunten die door de partij worden uitgedragen en is een voorwaarde om deel te nemen in de partij. Aanmelding via de website is zeer binnenkort mogelijk.

Kan ik ook actief worden?

We hebben inmiddels heel veel reacties ontvangen van mensen die willen helpen. Dat is zeer gewaardeerd! We starten nu met het opzetten van de partij-organisatie. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte.

Kan ik sponsoren?

Jazeker! Iedere bijdrage is welkom. Wij accepteren geen grote giften. Om toch een volwaardige campagne te kunnen voeren zijn wij daarom afhankelijk van veel mensen die bereid zijn kleinere bedragen doneren.

Omdat de partij net is opgericht, verloopt de ondersteuning op dit moment via de Stichting Steunfonds Groep Omtzigt. Deze kun je vinden op www.steunfondsomtzigt.nl/donatie. Wij zullen geen business club oprichten.

Kan ik mij kandideren voor de Tweede Kamer?

Dit is niet meer mogelijk. De kandidaatstelling is inmiddels gesloten. We zijn nu bezig om alle binnengekomen reacties te beoordelen.

Wat zijn de speerpunten van de partij?

Speerpunten van de nieuwe beweging zijn Goed Bestuur en Bestaanszekerheid. Op beide thema’s heeft de nieuwe partij al voorstellen klaar liggen. In het verkiezingsprogram zullen daarnaast natuurlijk ook concrete oplossingsrichtingen en voorstellen voor andere beleidsvelden genoemd worden. We verwachten dat het verkiezingsprogram begin september openbaar wordt.

Ik zie nog geen standpunt op bepaalde onderdelen

Dat klopt. Wij zijn een partij in oprichting en er zijn nog tal van onderwerpen, waar wij nog geen afgewogen standpunt over geformuleerd hebben. Wij zullen ons ook niet haasten om dat alsnog snel te doen. Wij zijn een partij die weloverwogen en op basis van voldoende informatie standpunten inneemt. Wij vragen u erop te vertrouwen dat wij op die terreinen gezamenlijk tot weloverwogen standpunten zullen komen.

De partij bouwt voort op het politieke werk van Pieter Omtzigt in de afgelopen jaren. In dit basisdocument is daar meer over te lezen.

Komen er ook lokale en provinciale afdelingen van de partij?

Wij zijn nog een partij in oprichting. In normale omstandigheden is het al een enorme opgave om een partij tot stand te brengen, laat staan gezien de tijdsdruk waarmee wij thans tot resultaten moeten komen. Wij hebben er daarom voor gekozen om ons voorlopig alleen te richten op het tot ontwikkeling brengen van een bloeiende landelijk partij. Een volgende stap zou kunnen zijn dat afdelingen gevormd kunnen gaan worden. De statuten voorzien in die mogelijkheid.

Wie stelt de kieslijst en het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van de Tweede Kamer vast?

Wij zijn een nieuwe partij en dat betekent dat het bestuur de eerste keer de kieslijst en het verkiezingsprogramma vaststelt. Pieter Omtzigt zit zelf niet in het bestuur maar het spreekt voor zich dat hij heel nauw bij de vaststelling van de lijst en het verkiezingsprogramma betrokken is. Bij volgende verkiezingen stelt de Algemene Ledenvergadering kieslijsten en programma’s vast.

Wat zijn de grondbeginselen van de nieuwe partij?

Deze zijn opgenomen in de statuten en uitgewerkt in een document met grondbeginselen en uitgangspunten.

Cookiemelding

We gebruiken cookies om je de beste ervaring te bieden op onze website. Onder 'instellingen wijzigingen' lees je meer over welke cookies wij gebruiken. Wil je weten hoe wij in onze dienstverlening omgaan met persoonsgegevens, lees dan onze Privacy Statement.

Noodzakelijke & functionele cookies

Wij plaatsen noodzakelijke cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken. Functionele cookies zorgen ervoor dat je de website op de juiste manier kan bekijken en gebruiken. Ze onthouden bijvoorbeeld welk product je wilt bestellen en uw voorkeursinstellingen zoals taal. Deze cookies hebben zeer weinig invloed op jouw privacy en plaatsen wij daarom altijd.

Ingeschakeld Uitgeschakeld

Analytische cookies

Analytische cookies zoals Google Analytics en Google Tag Manager meten het website bezoek en helpen ons om de website te verbeteren. Deze gegevens worden anoniem verzameld en hebben weinig invloed op jouw privacy.

Ingeschakeld Uitgeschakeld

Marketing cookies

Marketing cookies (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Pardot) worden gebruikt om te zien hoe je onze website gebruikt en op basis daarvan relevante of gepersonaliseerde advertenties te tonen op onder andere social media. Ze zorgen er ook voor dat je een advertentie niet te vaak te zien krijgt. Ook gebruiken we deze cookies om voorkeuren te onthouden als je bijvoorbeeld eerder een formulier ingevuld hebt en later terugkomt op onze website.

Ingeschakeld Uitgeschakeld